visszalépés a témakörökhöz
 

A könyv részei

A könyv részeinek ismerete azért is hasznos, hogy pontosan tudjuk azonosítani és használni könyveinket.

A könyveknek vannak formai és tartalmi részei.

1. A könyvek formai részei

A könyvnek formailag két fő része van:

A könyvborító, ami állhat:
- védőborítóból
- kötéstáblából
- gerincből
- fülszövegből

A könyvtest (belső rész), ami állhat:
- védőlapból
- előzéklapból
- címlapból
- számozott oldalakból
- mellékletekből, táblákból

 A könyv külső részét a kötéstábla (vagy borítófedél), a gerinc (a könyvtestet fogja össze) és a védőborító együttesen alkotja. A kötés szerint beszélhetünk kemény kötésű, kötött könyvről vagy puha kötésű, fűzött könyvről. A kötéstáblán megtaláljuk a szerző nevét és a könyv címét.

    A színes védőborító védi a kötéstáblát, és a figyelem felkeltésére is szolgál. A könyv védőborítójának két behajtott oldalára nyomtatott szöveget fülszövegnek hívjuk. Ebben általában ismertetés található a szerzőről, a könyvről vagy kedvcsináló az olvasáshoz.

    A könyv belső részét a kötéstáblák közé illesztett lapok alkotják. Ez a könyvtest. A lapok sorrendjét számozás határozza meg. A védőlap és az előzéklap nincs számozva, ezek a könyvtest többi részét védik.

A címlapon a könyv legfontosabb adatai szerepelnek:

- a mű szerzője
- címe, illetve annak kiegészítése
- a kiadó neve, székhelye és a megjelenés éve
- a kiadásra vonatkozó megjegyzés
- könyv létrejöttében részt vevők nevei

De találhatunk kiegészítő adatokat is a címlapon:

- eredeti cím
- ha a könyv egy sorozat tagja, akkor a sorozat címét
- a szerzői jogvédelemmel kapcsolatos adatokat, jele: ©, neve: copyright
Ez azt jelenti, hogy a könyv a szerző vagy a kiadó tulajdona, a hozzájárulásuk nélkül nem lehet kiadni, sokszorosítani és terjeszteni a művet.

A szerzői jogok a szerző életében és a halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben. A jogvédelemre jogosult neve és a jogosultság kezdőéve rendszerint az első kiadás megjelenésének évét jelöli.

- nemzetközi azonosító szám (ISBN-szám)

A címlap hátoldalán vagy az utolsó oldalon találjuk a kolofont. Ez egy görög eredetű szó, kiadói, nyomdai adatokat közöl.

Magyarországon 1974 óta használnak ISBN számot. Ennek segítségével a világ bármely pontján be lehet azonosítani a dokumentumot. Két egyforma ISBN szám nincs, minden könyvnek egyedi száma van. A 963 Magyarországot jelöli, a második egység a kiadót azonosítja, a többi szám a kiadvány önálló és ellenőrző száma. Például: ISBN 963 07 6539 X.

 

2. A könyvek tartalmi részei

A könyv tartalmi részét megelőzheti az előszó és a bevezetés. Az előszó a könyv megjelenésének, keletkezésének körülményeiről ad tájékoztatást. A bevezetést a szerző írja, segítségképpen a téma megértéséhez. A tartalmi rész után az utószó következhet, ami az alkotás végén található és a szerző művel kapcsolatos közléseit tartalmazhatja.

    A mű szövegét az író tagolhatja részekre, fejezetekre, alfejezetekre. Előfordul, hogy ezeket a könyv minden lapjára ráírják. Ezt élőfejnek nevezzük. Az élőfej a lexikonokban fontos szerepet kap, hiszen segít az eligazodásban.
    A jobb megértést segítik a lábjegyzetek (a lap alján levő magyarázat) és a széljegyzetek (a lap szélén elhelyezett magyarázat).

    A tartalomjegyzék is a könyv használatát segíti. Megmutatja a mű felépítését. Az ismeretközlő művekben mutatókat is találhatunk. Ezek betűrendben sorolják fel a könyvben szereplő fontos fogalmakat, személyneveket, földrajzi helyeket.
    A melléklet és a függelék olyan információkat tartalmaz, amiket a szerző fontosnak talált, de nem akart a műben elhelyezni. (például táblázatok, rövidítések, nagyobb képek jegyzéke) Néha hibajegyzéket is jelentetnek meg a könyvhöz, amely javításokat tartalmaz. Mindez bekerülhet a könyvbe is de önállóan is megjelenhet.

    Ha egy könyvet kell bemutatnunk, akkor a könyv részei lesznek segítségünkre. A fülszöveg segítségével a könyv tartalmáról is beszélhetünk, de a tartalomjegyzék is nagy segítség lehet.

 

a témához ajánlott oldalak:

Az írás és a könyvek fejlődése iránt az ókortól napjainkig: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/muvtort/varkonyi/html/index.htm

A könyvkötés egyszerűen, "házilag": Könyvkötészeti kisokos.pdf eredetileg itt: http://krisssz.uw.hu/

A Vasi Digitális Könyvtár kiadványa, fogalommagyarázatok: http://www.vasidigitkonyvtar.hu/vdkweb/vm_utmutato/szakkifejezesek.html

Az Öveges Oktatási Portálról letöltött fogalommagyarázat: Fogalmak.doc eredetileg itt:  https://oktatas.oveges-szi.hu/course/view.php?id=3  )

Fáma Könyvesbolt, Gödöllő: A KÖNYVEK TÖRTÉNETE

A könyv felépítése, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest: http://www.akg.hu/dtp/konyv.html